Lottas samtal

Mina fokusområden

ACT

Jag är certifierad samtalsterapeut och använder mig av en terapiform kallad ACT.

ACT är en förkortning av Acceptance Commitment Therapy.

Det är en terapiform som är en vidareutveckling från KBT (kognitiv beteende terapi) och i grunden bygger på relationsinramningsteorin (RFT) som i sin tur härstammar från klassisk inlärningsteori.

 

Samtal

Ibland när livet är tungt och rörigt och vi av någon anledning känner oss extra sårbara kan det kännas bra att få bolla situationen med en samtalspartner. Det är ett tillfälle att få stanna upp och reflektera.

Att få prata med någon kan hjälpa oss bli mer medvetna om våra tankar, känslor och beteenden.

Med ökad självkännedom kan vi lättare orka med och hantera situationen.

 

Konsult

Som beteendevetare erbjuder jag tjänster inom psykosocialt arbete både på individ och gruppnivå.

 

ACT

ACT är en förkortning av Acceptance Commitment Therapy. Det är en terapiform som är en vidareutveckling från KBT (kognitiv beteende terapi) och i grunden bygger på relationsinramningsteorin (RFT) som i sin tur härstammar från klassisk inlärningsteori.

Men vad innebär den då?

Jo, kort sagt skulle man kunna säga att denna terapiform manar oss att ta reda på vad som är riktigt viktigt i våra liv, och att sedan hitta sätt att ta konkreta steg mot det som vi tycker är viktigt och som går i linje med våra livsvärden. Livsvärden är de värden som är viktiga för oss i livet och meningsfulla handlingar som är baserade från våra livsvärden kan hjälpa oss gå mot en värderad riktning. Livet är en helhet som innebär både lycka och smärta, där smärtan inte kan tas bort. Istället för att ta bort smärta eller obehag så fokuserar ACT på att hitta sätt att acceptera och hantera, så att obehag, ångest, smärta inte ska få hindra oss från att leva ett meningsfullt liv.

Värden

När man inleder samtalen börjar vi oftast med att bena ut vilka livsvärden som är viktiga i ditt liv, hur det ser ut nu och hur du önskar att det vore. Värden kan finnas i alla områden i våra liv, som inom arbetet, familjen och på fritiden, vad är meningsfullt för dig och vad önskar du få mer av i ditt liv?

Acceptans.

Acceptansen är viktig inom ACT, och har en betydelsen av att tillåta något vara som det är. Inte lära sig tycka om något, utan se, känna, tänka utifrån hur det är. Att låta något få vara där utan att förbättra, förändra, stänga av, eller undvika, vilket är något som vi gör mycket när vi känner stress och press. Att tillåta även obehagliga tankar och känslor som en del av livet, istället för att kämpa emot och undvika gör ofta att de minskar i styrka eller släpper av sig själv.

Medveten närvaro

Är att vara här och nu, i stunden utan att sträva någon annanstans eller värdera. Bara observera och beskriva, både det som är inom dig och utanför dig. Medveten närvaro är ett sätt att förhålla sig till livet.

Defusion

Defusion syftar till att förhålla oss till våra tankar som tankar. Som ett sätt att se verkligheten bland många andra, vi kan därefter välja om vi vill agera efter våra tankar/känslor eller inte. Men våra tankar påverkar oss och ibland för de oss i en riktning som vi egentligen inte upplever det meningsfullt att gå. Genom att bli mer medvetna om våra tankar så får vi också mer kunskap om hur de påverkar oss, vilket i sin tur gör det lättare att välja hur vi vill agera.

Exponering

Att utsätta sig för saker som man kan känna obehag för kan göra att rädsla och ångest minskar om det görs på ett sätt som är hanterbart. Exponering i ACT görs utifrån att ta konkreta steg mot sådant man värdesätter.

Psykologisk flexibilitet

Målet med ACT skulle kunna sammanfattas i detta ord, psykologisk flexibilitet, som här menas att ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv och kunna hitta acceptans över obehag och svårigheter som är en del i våra liv. Vilket kan göra att vi kan leva utifrån våra värden även om vi måste hantera svåra tankar, ångest och smärta.

Act är en terapiform som är användbar inom många olika områden som stresshantering, såväl på individ som gruppnivå. Livskris och relationssvårigheter. Långvarig smärta och ångestproblematik.

Källa:

Russ Harris, Act – helt enkelt.

Natur och kultur, ACT så funkar det.

Lottas samtalsbehandlingar

Samtal

Ibland när livet är tungt och rörigt och vi av någon anledning känner oss extra sårbara kan det kännas bra att få bolla situationen med en samtalspartner. Det är ett tillfälle att få stanna upp och reflektera. Att få prata med någon kan hjälpa oss bli mer medvetna om våra tankar, känslor och beteenden. Med ökad självkännedom kan vi lättare orka med och hantera situationen.

Områden som det kan handla om kan vara:

  • Förändringar
  • Relationer
  • Kriser och utveckling
  • Självkänsla och självförtroende
  • Stress och utmattning

Jag arbetar utifrån KBT, Kognitiv beteendeterapi och ACT – Acceptance Commitment Therapy.

Samtalsämnen kan vara många och vi utgår från dina behov. Du är varmt välkommen att höra av dej till mej.

60 min – 700 kr/samtal

Walk and Talk

Walk and talk innebär helt enkelt att istället för att sitta i ett samtalsrum så tar vi samtalet under tiden som vi går en promenad. När vi rör på oss andas vi lättare, och rörelsen kan verka lugnande. Ofta klarnar våra tankar och vi kan ha lättare att hitta nya infallsvinklar och perspektiv. Om du vill kan vi också lägga in några enkla mindfulnessövningar efter vägen. Vi samtalar 45 min och avrundar tillbaka i samtalslokalen.

60 min, 700 kr

Stresshantering – en samtalsserie.

Ibland när man drabbats av stressymptom så kan det vara svårt att veta vad eller hur man ska göra för att bromsa och fylla på energi på ett hjälpsamt sätt. Då kan ett sätt vara att få stöd och hjälp kan vara att i några enskilda samtal få prata om sin situation med en terapeut för att hitta vägar till förändring och ett bättre mående.
Lottas rum erbjuder en samtalsserie på 3 samtal där vi fokuserar på att ta reda det viktigaste och att hitta hjälpsamma sätt att ta steg till förändring i den riktningen. I samtalen får du hjälp att fokusera på det viktigaste för att också kunna hitta verktyg framåt.
Målet med samtalsserien är att du efter dessa gånger ska ha uppnått beteendeförändringar som är hjälpsamma för dig. Att skapa förändring tar tid och kräver motivation och engagemang från dig.

Träff 1:
I denna träff gör vi en bedömning och formulering av ditt problem. Svårigheter och utmaningar. Vi skapar en livskompass för att ta ut riktningen för dig. Du kommer också få en hemläxa att öva på tills nästa träff.

Träff 2:
Denna gång följer vi upp din hemuppgift och lägger fokus på att hitta hjälpsamma steg framåt. Förändringsstrategier.

Träff 3:
Sista träffen och vi utvärderar de förändrade beteenden som du testat, samtal kring hinder och önskad riktning.

Varje samtal är 45 min

Samtalsserie:  1600 kr

Friskvårdsavtal gäller.

Samtal och massage 90 min

Här kombinerar vi ett samtal på 60 minuter med en avslappnande massage efteråt.

90 min 1100 kr

Konsult

Som beteendevetare erbjuder jag tjänster inom psykosocialt arbete både på individ och gruppnivå. Tjänster jag erbjuder är:

ACT inriktade stödsamtal

Handledning för personalgrupper

Kortare utbildningar med  ACT inriktning skräddarsys utifrån behov. Exempel av områden kan vara stress och återhämtning, arbetsglädje, medveten närvaro, livsbalans.

Du är välkommen att höra av dej till mig för mer information.