Stresshantering – en samtalsserie.

Ibland när man drabbats av stressymptom så kan det vara svårt att veta vad eller hur man ska göra för att bromsa och fylla på energi på ett hjälpsamt sätt. Då kan ett sätt vara att få stöd och hjälp kan vara att i några enskilda samtal få prata om sin situation med en terapeut för att hitta vägar till förändring och ett bättre mående.
Lottas rum erbjuder en samtalsserie på 3 samtal där vi fokuserar på att ta reda det viktigaste och att hitta hjälpsamma sätt att ta steg till förändring i den riktningen. I samtalen får du hjälp att fokusera på det viktigaste för att också kunna hitta verktyg framåt.
Målet med samtalsserien är att du efter dessa gånger ska ha uppnått beteendeförändringar som är hjälpsamma för dig. Att skapa förändring tar tid och kräver motivation och engagemang från dig.

Träff 1:I denna träff gör vi en bedömning och formulering av ditt problem. Svårigheter och utmaningar. Vi skapar en livskompass för att ta ut riktningen för dig. Du kommer också få en hemläxa att öva på tills nästa träff.

Träff 2:Denna gång följer vi upp din hemuppgift och lägger fokus på att hitta hjälpsamma steg framåt. Förändringsstrategier.

Träff 3: Sista träffen och vi utvärderar de förändrade beteenden som du testat, samtal kring hinder och önskad riktning.